מה כדאי לחולים עם מחלות כרוניות לדעת בזמן קורונה

ציבור החולים הכרוניים בישראל נחשב לאוכלוסייה בסיכון, החווה בלבול ואי בהירות ביחס להנחיות משרד הבריאות, בתקופת הקורונה. ההנחיות מתייחסות
לצמצם את היציאה מהבית ובפרט לצרכים שאינם חיוניים, ולהסתייע ככל האפשר באחרים או בשירותי משלוחים על מנת לספק את צרכיהם.

עם זאת, ציבור החולים הכרוניים בישראל מוזהר לבל יפסיק לקבל טיפול רפואי שוטף, שכן קיים חשש שוויתור על טיפול רפואי עלול לדרדר את המצב הרפואי.

>> לקריאת המסמך המלא שהועבר על ידי משרד הבריאות עבור חולים עם מחלות כרוניות בצל הקורונה