פיתוח וקטור מתאים לעמילואידוזיס ראשונית

לאחרונה התקיימה פגישה בבי"ח הדסה לגבי פיתוח car t עם מרכזת הפרוייקט, פרופ' סטפנסקי ועם החוקר פרופ' סיריל כהן ראש מעבדה לפיתוח תרופות לסרטן. מטעמנו נכח גדי לסין. הפיתוח, בשלב זה, הוא לוקטור מתאים למיאלומה נפוצה. פרופ' כהן רוצה לבחון אפשרות לאיתור וקטור מתאים לעמילואידוזיס ראשונית. ככל שיהיה אפשרי יהא צורך לגייס לצורך המחק כ-300,000 ₪.