לנוכח המצב, אנו נאלצים לבטל ההשתלמות למתנדבים שתוכננה ל-27/3

נשלח הודעה על המועד החדש, בהקדם האפשרי