הרצאות של רופאים בפני רופאים כנס עמילואידוזיס מרץ 2019


Welcome and introduction
Moshe Mittelman, Moshe Gatt
לצפייה : לחצו כאו


Keynote Lecture – The past and present of Amyloidosis understanding
Ray Comenzo
לצפייה : לחצו כאו


Differential diagnosis of amyloidosis subtypes – Diagnosis and pitfalls
Efstathios Kastritis
לצפייה : לחצו כאו


AL amyloidosis treatment and follow up paradigms
Giovanni Palladini
לצפייה : לחצו כאו


Amyloid Heart Disease
Rodney Falk
לצפייה : לחצו כאו


Renal Amyloidosis care Nelson
Nelson Leung
לצפייה : לחצו כאו


Amyloid Neuropathy diagnosis and management
Laura Obici
לצפייה : לחצו כאו


Multidisciplinary team approach to amyloidosis
Giovanni Palladini
לצפייה : לחצו כאו


Amyloidosis patient care Israeli perspectives
Daniel Drimer
לצפייה : לחצו כאו


AL amyloidosis- ASCT yes or no? Debate
Giovanni Palladini vs. Efstathios Kastritis
לצפייה : לחצו כאו


MGRS
Nelson Leung
לצפייה : לחצו כאו


Non AL amyloidosis –TTR, other familial and AA
Laura Obici
לצפייה : לחצו כאו


The future of amyloidosis care
Ray Comenzo
לצפייה : לחצו כאו