הסרת אחריות (disclamer)

תכני האתר נכתבו לרווחת החולים אולם אין הם מהווים ואין לראות בהם תחליף לאבחון או יעוץ מקצועי וחשוב להתייעץ ולפעול בשקול דעת בקשר לשימוש או הסתמכות על האמור בו. 

יודגש כיתכני האתר לא נכתבו ע"י אנשי מקצוע ואין והם אינם אחראים לכל נזק עקב הסתמכות על האמור בו. כמו כן יתכן שיבוש במידע או הפניה למקורות שונים ויש לפנות למקור לצורך הסתמכות עליו.