מידע לבני משפחה

בני משפחה והמלווים, הם השותפים של החולה למסע.  בני המשפחה והמלווים, הם שותפים מלאים לדרך אותה עובר החולה. אותם בני המשפחה הם אלו שלעיתים יאלצו להתגייס לטיפול ולתמיכה בחולה ולשנות כליל את אורח חייהם.

אנו בעמותה מהווים בית חם גם לבני המשפחה ומזמינים אתכם ליהנות מהתמיכה ומהאפשרות להשתתף בפעילויות שמארגנת העמותה.


מידע ותמיכה יעודים לבני משפחה תוכלו למצוא באתר  הישראלי  caregivers.co.il

המיועד לבני משפחה התומכים בחולים.