כנס שנתי נובמבר 2019

 

הכנס השלישי לחולים ובני משפחותיהם 

חידושים וחדשנות

8.30-9.00       התכנסות

9.00-9.15        ברכות
                       יו"ר העמותה                
                       היועצים הרפואיים לעמותה ד"ר משה גת וד"ר אמיר דורי                     

9:15-9:25       מגן הוקרה
                       יוענק ליקיר העמותה על ידי פרופסור דינה בן יהודה 

9.25-9.35        סרט הקרנת בכורה

9.35-10:00      הרצאת פתיחה
                        עמילואידוזיס – אבחון, סיווג ואפיון
                        פרופ' אבי ליבנה   

10:45 -10:00    מושב ראשון – שולחנות עגוליםחלק א
                     

קבוצה א' – עמילואידוזיס AL:

10:00-10:25     עמילואידוזיס AL, ישן וחדש|
                        פרופ' תמר תדמור

10:25-10:45     פגיעה במערכת העצבית – נורופתיה
                         ד"ר אמיר דורי
               

קבוצה ב' – עמילואידוזיס TTR  :           

10:00-10:20      אנחנו והגנטיקה
                         ד"ר אבי פלנר

10:20-10:45     מעורבות לבבית
                         ד"ר יבגני רדזישבסקי

10:45-11:10     הפסקה

12:00 -11:10     מושב שני – שולחנות עגוליםחלק ב

קבוצה א' – עמילואידוזיס AL
11:10-12:00     היוועצות – הצגת מקרה
                        בהשתתפות: המטולוג – ד"ר משה גת,
                        נפרולוג  – ד"ר לסיה קוקוי,
                        קרדיולוג – ד"ר אורן כספי                        

קבוצה ב' – עמילואידוזיס TTR         
11:10-11:35      עמילואידוזיס TTR – ישן וחדש
                        ד"ר אמיר דורי
11:35-12:00      רב שיח
                        ד"ר דורי, ד"ר אורן, ד"ר פלנר 

 

12:00-13:10     מושב שלישי  – עם הפנים קדימה

12:05-12:35     רפואה וחדשנות   
                        אורנית עידו

12:40-13:00     פעילות העמותה בשנה החולפת/פרויקט החדשנות
                        נציגי העמותה

13:00               סיכום

13.10-13.40    ארוחת צהרים